Digitalna tomosinteza dojke u svakodnevnoj kliničkoj praksi

1.&2.2.2019., KB Dubrava, Zagreb